تبلیغات

تعرفه تبلیغات

بنر 60×468       یک ماهه در تمام صفات وب     10000 تومان       

لوگو60×140       یک ماهه در تمام صفات وب     5000 تومان        

سفارش تبلیغات

هزینه تبلیغات فقط صرف امورات مذهبی خواهد شد

بزودی تعرفه ها تکمیل می شوند

=====onvan

کد یا متن

=====